Dogfennau a Lawrlwythiadau

Ar ddydd Llun 02 Rhagfyr 2019, sbardunodd Aldi y cyfnod ymgynghori statudol cyn ymgeisio, gan ganiatáu i’r gymuned leisio eu barn ar y cynigion cyn cyflwyno cais cynllunio i Gyngor Sir Powys.

Fel rhan o’r gofyniad statudol hwn, mae’n rhaid sicrhau bod fersiynau drafft o’r dogfennau cynllunio ar gael i’r cyhoedd. Gellir gweld neu lawrlwytho’r dogfennau hyn gan ddefnyddio’r dolenni isod.

Dogfennau cynllunio drafft: